이미지

이미지

개인정보취급방침

본문 바로가기

개인정보처리방침

OPERA PLASTIC SURGERY

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của bệnh viện thẩm mỹ Opera

Bệnh viện thẩm mỹ Opera rất coi trọng thông tin cá nhân và tuân thủ nó ( Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân). Thông qua chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mục đích và phương pháp sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp và biện pháp nào đang được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Phương pháp thu nhập thông tin cá nhân
Khi đăng kí thành viên, chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân tối thiểu cần thiết để sử dụng dịch vụ. Nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ của bệnh viện bạn nên đăng kí thành viên để Không bị hạn chế về việc sử dụng dịch vụ.
Thông tin cần thiết
- Các mục được thu thập: tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, thông tin y tế
• Theo luật y tế thì thông tin y tế và thông tách biệt phải được lưu giữ(Không cần có sự đồng ý riêng)
Các mục được thu thập khi đăng kí thành viên trang web
Các mục bắt buộc: tên, ID, mật khẩu, địa chỉ, thông tin liên lạc( số điện thoại)
Hạng mục chọn lựa: Email, nhận email
Các thông tin có thể được tạo và thu thập tự động trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc quy trình làm việc cung cấp dịch vụ
Nhật kí sử dụng dịch vụ: nhật kí truy cập, truy cập thông tin, mẫu viết, fax, điện thoại,

Phương pháp thu thập thông tin cá nhân
Thu thập thông tin cá nhân theo những cách sau: trang chủ, bảng tư vấn, email.

2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân sử dụng cho mục đích sau
Tất cả thông tin do người dùng cung cấp không được sử dụng cho mục đích khác ngoài mực đích cần thiết cho các mục đích sau và khi mục đích bị thay đổi chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý trước của bạn.

[Thông tin y tế]
Cung cấp các dịch vụ chuẩn đoán y tế và điều trị, các dịch vụ lưu trữ, thanh toán và hoàn tiền.

[Thông tin thành viên]
-Thông tin toàn diện: Đặt lịch điều trị y tế qua trang web, tìm kiếm lịch và dịch vụ
-Thông tin khác: Nhận tin tức của bệnh viện qua Email, thông tin về bệnh viện.

3. Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân
Khi đạt được mục đích thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân, Công ty sẽ hủy thông tin cá nhân của bạn mà không bị chậm trễ
[Thông tin y tế]
Thông tin và hồ sơ y tế sẽ được lưu trữ theo quy định trong luật y tế.
[Thông tin thành viên]
Tuy nhiên, khi bạn rút khỏi tư cách thành viên hoặc khi bạn bị xóa khỏi tư cách thành viên, ngay cả khi mục đích thu thập hoặc mục đích mà nó được cung cấp đã đạt được, nếu cần phải bảo vệ thông tin theo quy định của pháp luật và quy định, bạn có thể giữ lại thông tin cá nhân của mình. -Record xử lý khiếu nại hoặc tranh chấp của người tiêu dùng: 3 năm (Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
Hồ sơ thu thập / xử lý và sử dụng thông tin tín dụng: 3 năm (Đạo luật sử dụng và bảo vệ thông tin tín dụng)
Record xác minh danh tính: 6 tháng (Đạo luật quảng bá thông tin và sử dụng mạng thông tin và bảo vệ thông tin, v.v.)
Hồ sơ truy cập: 3 tháng (Đạo luật bảo vệ bí mật truyền thông)

4. Các thủ tục và phương thức phá hủy thông tin cá nhân
Ứng dụng này bị hủy ngay lập tức sau khi đạt được [Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân]. Các thủ tục và phương pháp hủy bỏ như sau.

[Thủ tục hủy bỏ]
Thông tin được người dùng nhập vào để đăng ký thành viên, v.v ... ngay lập tức bị phá hủy bởi phương thức hủy sau khi đạt được mục đích.
[Phương pháp hủy bỏ]
Thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng tệp điện tử sẽ bị xóa bằng phương pháp kỹ thuật không thể sao chép bản ghi. Thông tin cá nhân in trên giấy bị phá hủy bằng cách băm nhỏ hoặc thiêu hủy.

5. Cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân
Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoài phạm vi được thông báo trong [Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân] trong mọi trường hợp trừ khi có sự đồng ý của luật pháp hoặc quy định liên quan. Nó không được cung cấp cho người khác hoặc cho các công ty và tổ chức khác.
- Gửi hồ sơ sức khỏe cho Dịch vụ Đánh giá và Đánh giá Bảo hiểm Y tế theo Đạo luật Bảo hiểm Y tế Quốc gia để yêu cầu quyền lợi chăm sóc y tế
- Cung cấp số liệu thống kê được xử lý và cung cấp dưới dạng không thể được xác định bởi một cá nhân cụ thể nếu cần thiết cho nghiên cứu học thuật
- Đệ trình nếu được yêu cầu bởi một cơ quan điều tra theo các thủ tục và phương pháp quy định trong pháp luật

6. Quyền của người dùng và đại diện pháp lý và cách thực hiện chúng
Tư cách thành viên cho trẻ em dưới 14 tuổi (sau đây gọi là "trẻ em") được thực hiện thông qua một hình thức riêng được viết bằng ngôn ngữ đơn giản để trẻ dễ hiểu và cần có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật khi thu thập thông tin cá nhân. Để có được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, công ty thu thập thông tin tối thiểu như tên và thông tin liên lạc của người đại diện theo pháp luật từ đứa trẻ và có được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật theo phương pháp quy định trong chính sách bảo mật. Đại diện hợp pháp của trẻ có thể yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của trẻ. Nếu bạn muốn xem, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của trẻ, nhấp vào Sửa đổi thông tin thành viên để thực hiện quy trình xác minh người đại diện hợp pháp và sau đó thông tin cá nhân của trẻ có thể được đọc, sửa, xóa hoặc viết dưới dạng bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, điện thoại hoặc fax, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết.
Chúng tôi không cung cấp hoặc chia sẻ thông tin về trẻ em cho bên thứ ba và nếu người đại diện hợp pháp yêu cầu sửa lỗi trong thông tin cá nhân được thu thập từ trẻ em, Cấm việc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân cho đến khi lỗi được khắc phục. ※ Thông tin cá nhân được yêu cầu lưu trữ theo luật không thể được sửa đổi hoặc xóa trong thời gian lưu trữ ngay cả khi được yêu cầu.

7. Rút lại sự đồng ý / rút tư cách thành viên
Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân bất cứ lúc nào khi bạn đăng ký làm thành viên. Để rút thành viên, hãy nhấp vào Tư cách thành viên rút tiền trên trang chủ của trang web này, thực hiện quy trình xác minh danh tính và sau đó rút trực tiếp khỏi tư cách thành viên hoặc liên hệ với người phụ trách thông tin cá nhân bằng cách viết, điện thoại hoặc fax để hủy thông tin cá nhân của bạn mà không bị chậm trễ. Tôi sẽ có biện pháp cần thiết.

8. Các vấn đề liên quan đến việc cài đặt / vận hành tự động thu thập thông tin cá nhân và từ chối thông tin cá nhân
Thỉnh thoảng chúng tôi vận hành 'cookie để lưu trữ và tìm thông tin của bạn. Cookies là các tệp văn bản rất nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn bởi máy chủ được sử dụng để chạy trang web của bệnh viện và được lưu trữ trên đĩa cứng của máy tính. Bệnh viện sử dụng cookie cho các mục đích sau: Bạn có tùy chọn cài đặt cookie. Do đó, bạn có thể cho phép tất cả cookie bằng cách đặt tùy chọn trong trình duyệt web của mình, kiểm tra mỗi lần cookie được lưu hoặc từ chối lưu tất cả cookie.
Nếu bạn từ chối cài đặt cookie, có một số khó khăn trong việc cung cấp một số dịch vụ.

9. Quản lý thông tin cá nhân
Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, chúng tôi có người quản lý thông tin cá nhân sau đây.
[Quản lý thông tin cá nhân]
Tên: Hyunmi Yoon
Địa chỉ: Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Opera
Chức vụ: Trưởng nhóm
Điện thoại: 02-566-4301
Mail: operaps@naver.com


7th floor, 527 Gangnam_daero, Seocho_gu, Seoul
Số đăng kí kinh doanh:220-08-84987     Viện trưởng : KIM SEOK HAN     TEL. +8210-5427-4944     FAX. 02-564-4911
Copyright ©OPERA SURGERY. All rights reserved.

본 서비스는 로그인 후 이용 가능합니다.

회원로그인